Gebruik bovenstaande knop om per e-mail nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Generatie 11

 

XI-a
Jacob Loenen.
Gehuwd 's Graveland 9.5.1868 Geertje Tos, geboren Loosdrecht, dienstbode, dochter van Lourens Tos en Aaltje Boom, geboren ca. 1839 in Loosdrecht. Zij komt ook voor als Geertje Fos.
Kinderen:
1. Emma geb. 12.11.1868 Oud-Loosdrecht. Volgt XII-a.
2. Lourens geb. 22.09.1871 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-b.
3. Jacob geb. 15.09.1876; ovl. 17.02.1876 Hilversum.
4. Aaltje geb. 06.06.1878 Hilversum. Volgt XII-c.
5. Gerrit geb. 15.12.1882 Hilversum. Volgt XII-d.
Jacob was bij huwelijk schippersknecht en Geertje dienstbode. Later was Jacob werkman, arbeider, tuinman.

XI-b
Maria Loenen.
Gehuwd 1) Amsterdam 16.5.1866 Johannes Josephus Stroomenger, geboren Amsterdam 5.6.1834, overleden Amsterdam 4.11.1898. Johannes was bakker, later instrumentslijper te Amsterdam. Men woonde Zeedijk 32. Maria is overleden voor april 1905.
Gehuwd 2) Amsterdam 15.10.1902 Willem Karel Frederik Piels, geboren Breda 1850, zoon van Wilhelmus Piels en Tona Teunisse, overleden Amsterdam 3.2.1917, smid en ketelmaker, weduwnaar van Catharina Raat. Willem hertrouwde Amsterdam 20.4.1905 Anna Petronella Brinkman.

XI-c
Elsje Loenen.
Gehuwd Loosdrecht 1.9.1865 Arie de Vries, geboren Oud-Loosdrecht 21.4.1813, zoon van Egbert de Vries en Marretje Pos, overleden Oud-Loosdrecht 17.2.1894. Elsje was 21 jaar toen zij trouwde met de welgestelde 52-jarige veenbaas Arie de Vries. Om zijn geld? Bij zijn overlijden bezat hij aan effecten en waterbrieven bijna 40.000,--. Elsje woonde aan de Bloklaan en is overleden Loosdrecht 26.4.1909.


Grafsteen van beiden (met foutieve geboortedatum van Elsje)
achter de Hervormde kerk van Nw.-Loosdrecht, in 1987.

XI-d
Jan Loenen.
Gehuwd 1) Kortenhoef 19.11.1870 Adriaantje (Adriana) de Ronde, geboren Maarsseveen 20.8.1847, dochter van Lodewijk de Ronde en Anna Catharina Bijdemacher, ook Bij de Massen.
Kinderen:
1. Rutger geb. 16.02.1871 Amsterdam. Volgt XII-e.
2. Naatje geb. 21.05.1872 Assen. Volgt XII-f.
3. Lodewijk geb. 03.10.1873;
ovl. 21.11.1873 's Graveland.
4. Emma geb. 01.12.1874; ovl. 31.12.1874 's Graveland
.
5. Emma geb. 22.11.1875; ovl. 15.12.1875 's Graveland.
6. Emma Hendrika geb. 16.12.1876 Hees. Volgt XII-g.
7. Geertruida geb. 04.11.1878; ovl. 07.09.1879 Hees.
8. Johan geb. 17.3.1880 Nijmegen; ovl. 10.5.1881 Hees.
9. Geertruida geb. 31.03.1881; ovl. ?.05.1882 Hees.
10. Johan geb. 20.08.1883 Hees; ovl. 1.1.1901 Broekhuizen (L.).

11. Lodewijk geb. 12.02.1885; ovl. ?.08.1885 Hees.
12. Lodewijk geb. 07.07.1886; ovl. ?.08.1887 Hees.
13. Lodewijk geb. 17.11.1887; ovl. ?.08.1888 Hees.
Gehuwd 2) Ferwerderadeel 10.3.1898 Froukje Bakker, geboren IJlst 1.3.1865, dochter van Sibbele Bakker en Anneke Brandsma, overleden 30.1.1947.
14. Simon geb. 02.05.1899 Hallum.
Volgt XII-h.
15. Jacobus Gerardus geb. 15.04.1900; ovl. 11.02.1901 Hallum.
16. Anna Maria Catharina geb. 15.04.1900; ovl. 03.02.1901 Hallum.
17. Johan geb. 01.09.1901; ovl. 15.01.1914 Sneek.
Jan was werkman, tuinman, bloemist, kweker en snoeier van beroep. Vooral als snoeier genoot hij in heel Friesland grote bekendheid. Dat nam niet weg dat hij in 1911 als tuindersknecht in Sneek failliet ging. Jan is overleden in  Bolsward 30.5.1928.Jan was werkman, tuinman, bloemist, kweker en snoeier van beroep. Vooral als snoeier genoot hij in heel Friesland grote bekendheid. Dat nam niet weg dat hij in 1911 als tuindersknecht in Sneek failliet ging. Jan is overleden in  Bolsward 30.5.1928.Jan was werkman, tuinman, bloemist, kweker en snoeier van beroep. Vooral als snoeier genoot hij in heel Friesland grote bekendheid. Dat nam niet weg dat hij in 1911 als tuindersknecht in Sneek failliet ging. Jan is overleden in  Bolsward 30.5.1928.

In 1896 deed Jan mee aan een bloemententoonstelling in Nijmegen: 
"45. De schoonste verzameling groenten.
Eenige prijs:
5,--, J. Loenen, warmoezier te Hees."
 

De Notaris W.C. BHTLINGK
te Nijmegen zal op Dinsdag 19
October a.s.
's voorm. 10 uur, op de
Warmoezerij van J. LOENEN aan het
Kerkpad  te Hees,
v e r k o o p e n :
60 stuks BROEIRAMEN met BAK-
KEN. Een zeventienraams BROEI-
BAK met STOOKMACHINE en
VERWARMINGSPIJPEN, 100 stuks
RIET- en SROOMATTEN en
DEKKLEDEN, 16 perc. BROEI-
AARDE, eene melkgevende GEIT,
HANDWAGEN op veeren, KRUI-
WAGEN, TUINGEREEDSCHAP-
PEN, KERN, FORNUISPOT, SNIJ-
BAK, MEST, RIET en STROOISEL,
ERWTEN, PLANKEN, BOONSTA-
KEN en HOUTWERK.
Voorts eenige HUISMEUBELEN.
Te zien 's morgens voor den verkoop.

Uit: De Gelderlander 17.10.1897.
 


Leeuwarder Courant 8.9.1899.


Leeuwarder Courant 14.10.1901.


Leeuwarder Courant 9.11.1906.


Leeuwarder Courant 28.10.1911.


Leeuwarder Courant 27.1.1912.


Begraafplaats Bolsward.

XI-e
Rutger Loenen.
Gehuwd 28.9.1872 Loosdrecht Klaasje de Bree, geboren Loosdrecht 23.12.1845, dochter van Tijmen de Bree, bakker, en Neeltje Neef, overleden Loosdrecht 24.11.1903.
Kinderen:
1. Emma geb. 22.11.1872 Nw.-Loosdrecht; ovl. 23.08.1893 Loosdrecht.
2. Neeltje geb. 11.04.1874 Nw.-Loosdrecht; ovl. 08.08.1874 Loosdrecht.
3. Neeltje geb. 06.06.1875 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-j.
4. Rijntje geb. 21.03.1877 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-k.
5. Rutger geb. 02.11.1879 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-l.
6. Geertje geb. 15.08.1881 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-m.
7. Tijmen geb. 18.10.1883 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-n.
8. Jacob geb. 08.12.1885 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-o.
9. Gijsbert geb. 21.11.1887 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-p.
Rutgers beroep was werkman; later gruttersknecht. Ondertekende 1878 petitie aan koning Willem III ten gunste van christelijke lagere school te Nw.-Loosdrecht. Hij hechtte kennelijk aan onderwijs; zelf kon hij nauwelijks schrijven: hij ondertekende soms met 'Ruteg.' Zoon Gijsbert werd 1888 gedoopt bij de eerste doopplechtigheid in de Gereformeerde kerk aldaar en direct daarna werd Rutger 'ontzet' als lidmaat van de Hervormde kerk. De kerkstrijd in Loosdrecht heeft lange tijd gevolgen gehad in de onderlinge verhoudingen. Zolang de Geref. kerk er nog niet was, bezochten zij zgn. 'gezelschappen.' Rutger kwam zeer vroeg in de ochtend iemand tegen die hem op het volgende gedicht trakteerde (Jacob Floor was de drijvende kracht achter de bouw van de Geref. kerk):

'Mijn vers begint bij Jacob Floor.
Die gaat maar met doleren door.
Dat bouwtje moest zeker wel geld opgeven!
Waar zou Jacob anders van leven?
Zijn boerderij geeft ook geen cent,
want Jacob zelf was een luie vent.
Jan Wendt en vrouw Van Ree
lopen beiden ook al mee!
Ze zijn zeker vergeten
dat ze van 't hele dorp moeten eten!
Jan Floor was wel een goeie buur,
maar vroeg evengoed een daalder huur.
Fijne Jacob Zeldenrijk
loopt ook met een dolerend gezicht langs de dijk.
En Willem Floor, die luie bengel,
komt ook niet in de [
hervormde] kerk al preekt er een engel.
De dochter van de dominee
gaat ook al met dat zooitje mee.
Kan het doleren ook niet laten,
want Fros Kuiper komt daar bij haar praten.
Gerrit Pos met z'n grote klauwen:
men zegt die wil de dolerende kerk gaan bouwen.
Toen Jas Daams geld georven had.
kroop hij in een steenkolengat.*
Rut Loenen wil er ook al van weten,
want die moet er zo'n beetje van vreten.
En dan zullen we het hier maar bij laten,
dan kunnen ze er nog lang over praten!'

                                                                        * Daams, smid, was op excursie naar de kolenmijnen geweest; heel Loosdrecht sprak daar schande van.

De man die dit citaat declameerde, vroeg aan Rutger of die wist wie het gemaakt had. Rutger: 'Dat kan alleen jij geweest zijn, anders had ik het gisteravond al gehoord!'
Toen hij gruttersknecht werd bij Streefkerk in Nieuw-Loosdrecht, was hij daarop erg trots; eindelijk was hij iemand. In 1883 woonde het gezin in het voorste gedeelte van een boerderij, die nog steeds links naast de Chr. lagere school in Nieuw-Loosdrecht staat:


Foto: Bert Verweij, Hilversum.

In 1898 leende Rutger 500,00 van Cornelis de Bree uit Weesperkarspel. In 1917 was alles afgelost:


In 1912 leende hij 150,-- van de Loosdrechtsche Spaarbank; het werd geheel afgelost:

22.8.1916 nam Rutger van I.H. van de Roemer, kandidaat-notaris in De Bilt, een hypotheek op zijn huis en erf, groot 1.000,-- tegen 4 % rente per jaar. In 1928 was de hypotheek afgelost.
(akte in bezit John Pool, Amersfoort).
Rutger overleed 13.5.1931 Loosdrecht, dement; de laatste jaren woonde hij in bij melkhandelaar Van Reenen aan de Nootweg in Nw.-Loosdrecht, en is overleden t.h.v. zijn zus Geertje.


Rutger Loenen
(foto John Pool, Amersfoort).

Overlijdenskaart van Rutger:

XI-f
Gerrit Loenen.
Gehuwd 1) Wageningen 11.11.1881 Gerritje van der Mey, geboren Wageningen 1852, overleden Utrecht 26.5.1882.
Kinderen:
1. Emma geb. 16.05.1882 Utrecht; ovl. 07.08.1899 Amsterdam.

Emma Loenen, ongeveer 16 jaar oud (1898).

Gehuwd 2) Loosdrecht 22.11.1884 Johanna Christina Rueter, geb.  Amsterdam 22.11.1851, dochter van Joan Christiaan Rueter, schoenmaker, en Hendrica Zwart.
2. Hendrika Christina geb. 21.05.1885 Amsterdam. Volgt XII-q.
3. Rutger geb. 07.10.1886; ovl. 21.03.1902 Amsterdam.
4. Johanna Christina geb. 07.01.1889 Amsterdam. Volgt XII-r.
5. Gerrit geb. 02.06.1891 Amsterdam. Volgt XII-s.
Van beroep was Gerrit eerst boerenknecht, later koetsier in Neerbosch (Nijmegen), arbeider in Utrecht en tenslotte politie agent, later machinist in Amsterdam; 1886 Rozengracht 195; 1889 Lauriersgracht 67-3 hoog. Gerrit overleed aan een nierziekte Amsterdam 15.4.1892, Binnengasthuis. Hierna werd Emma in een weeshuis geplaatst. De boedel had een waarde van
19,20. Johanna Chr. Rueter verhuisde naar Rozenstraat 18-gang. In 1902 was zij naaister, wonend Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam, een huisje van een weduwenstichting.

XI-g
Catharina Loenen.
Roepnaam: Kaatje. Gehuwd Loosdrecht 2.5.1874 Willem Fokkenrood, geboren Culemborg 6.6.1848, zoon van Willem Fokkenrood en Elisabeth Feddema. Bij huwelijk woonde Willem in Vinkeveen, waar het echtpaar ging wonen; later verhuisden zij naar Zuilen. Kaatje deed haar naam alle eer aan.  De Fokkenroods waren klompenmakers, afkomstig uit Duitsland: Fockenroth genaamd. Willem overleed Utrecht 14.4.1916. Catharina idem Utrecht 18.5.1937.
Catharina op een foto:

XI-h
Jannetje Loenen.
Gehuwd Abcoude/Proosdij en Aasdom 20.5.1853 Hendrik Nazeman, geboren 16.11.1819 Abcoude/Proosdij en Aasdom, zoon van Jan Hendrik Nazeman, 'slagter,' en Trijntje Bijdebeeke. Omdat hij te klein was werd hij afgekeurd voor de militaire dienst. Hendrik overleden Abcoude/ Proosdij 24.4.1875, Jannetje idem 1.5.1875.

XI-i
Trijntje Loenen.
Gehuwd als dienstbode Nieuwer-Amstel 22.12.1858 Jacob Sneeuwlooper, weduwnaar van Hendrica Somer, werkman, geboren Aalsmeer 17.3.1824, zoon van Gerrit Sneeuwlooper en Rijkje van Elven.

XI-j
Cornelis Loenen.
Gehuwd Amsterdam 5.3.1862 Gijsbertje Verbeek, geboren Sloten 1821, dochter van Dirk Verbeek en Annetje Smit, weduwe van Aris Eelman. In 1862 was Cornelis melkslijter te Amsterdam, 'laatst gewoond hebbende in Muiden.'

XI-k
Maria Loenen.
Gehuwd Baambrugge 23.4.1853 Aard van Harten, boerenknecht, geboren Abcoude/Proosdij en Aasdom 16.4.1827, zoon van Zeger van Harten, 'watermolenaar' en Jannetje Vogel; overleden Amsterdam 26.8.1859.

XI-l
Sophia Loenen.
Gehuwd 1) Abcoude/Proosdij en Aasdom 21.6.1854 Simon van Berkel, veenwerker, geboren Ouder-Amstel 1.1.1824, zoon van Leendert van Berkel en Aaltje van Swol, overleden Nieuwer-Amstel 4.5.1860.
Gehuwd 2) Nieuwer-Amstel 8.1.1862 Willem Bouman, werkman, geboren Mijdrecht 30.12.1833, zoon van Klaas Bouman, visser, en Grietje Kraanhoorn. Sophia overleden Ouder-Amstel 3.10.1878.

XI-m
Ariaantje Loenen.
Kinderen:
1. Adriana Niesje geb. 04.02.1863 Amsterdam
. Volgt XII-t.
2. Albertus geb. 26.04.1868 Amsterdam. Volgt XII-u.
Ariaantje (Adriaantje, Adriana), dienstbode in 1863, is niet gehuwd; in de burgerlijke stand werd bij de kinderen geschreven: Geen vader. Dat kan niet echt waar zijn, maar geeft wel de bedoeling weer. Zij werkte als snijdster in de diamantindustrie te Amsterdam. Vermoedelijk zijn de kinderen van iemand die ook in die industrie werkzaam was, mogelijk ene Albertus, want die naam komt niet eerder voor in de familie. Ook dat zoon Albertus in die industrie ging werken - een gesloten gemeenschap, waar je niet tussen kon komen - wijst in die richting. Haar eerste kind werd aangegeven door Jacob Ritter, directeur Binnengasthuis, 60 jaar, wonende Binnengasthuis buurt B nr. 34 en het meisje werd daar geboren. Zoontje Albertus werd thuis geboren: Oude Nieuwstraat G-474; de moeder was zonder beroep. Arriaantje is overleden Amsterdam 22.5.1883. Zij woonde toen Oudekennissteeg boven nr. 7.

XI-n
Dirkje Loenen.
Gehuwd Ouder-Amstel 25.11.1846 Cornelis Schram, loodgieter, geboren plm. 1819 Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Schram, tolgaarder, en Maria (Mietje) Hoogerhout, veehoudster; overleden Vianen 30.11.1892. Dirkje overleed eveneens in Vianen op 8.1.1892, kort daarna, op 29.11.1892 overleed ook Cornelis in Vianen.

XI-o
Jan Loenen.
Gehuwd 1) Nieuwer-Amstel 12.3.1856 Aagje Brouwer, weduwe van Hendrikus Stephanus Bulk en idem van Huibert van der Snoek; veehoudster Nieuwer-Amstel, geboren Loenen a/Vecht 26.2.1819, dochter van Dirk Brouwer en Jannetje Kruyswijk. Aagje Brouwer overleden Ouder-Amstel 1.11.1856.
Kinderen:
1. Aagje geb. 31.10.1856 Ouder-Amstel. Volgt XII-v.
Gehuwd 2) Abcoude/Baambrugge 8.5.1857 Jannetje van den Bosch, geboren Abcoude/ Proosdij en Aasdom 13.12.1832, dochter van Willem van den Bosch en Annigje Brouwer, overleden nov. 1901.
2. Lijsje geb. 17.03.1858; ovl. 21.08.1860 Nieuwer-Amstel.
3. Willem geb. 30.05.1859 Nieuwer-Amstel. Volgt XII-w.
4. Antje geb. 06.08.1860 Nieuwer-Amstel
. Volgt XII-x.
5. Lijsje geb. 29.03.1862; ovl. 28.06.1864 Nieuwer-Amstel.
6. Dirkje geb. 11.11.1863 Nieuwer-Amstel.
7. Lijsje geb. 02.01.1865 Nieuwer-Amstel. Volgt XII-y.
8. Jacoba geb. 02.05.1866; ovl. 04.05.1868 Nieuwer-Amstel.
9. Jannetje geb. 20.03.1867 Nieuwer-Amstel.
10. Jan geb. 27.05.1868; ovl. 10.11.1893 Nieuwer-Amstel.
11. Jacobus geb. 25.07.1869 Nieuwer-Amstel; ovl. 30.08.1916 Amsterdam.
12. Jacoba geb. 06.03.1871 Nieuwer-Amstel.
13. Willemijntje geb. 12.04.1874 Nieuwer-Amstel. Volgt XII-z.
Jan was veehouder. In 1864 woonde het gezin in wijk B nr. 30. Tweemaal was Jan voor een notaris. Eerst om 123/2128e deel van de hofstede 'Hogerlust' in het Gein te kopen en de tweede keer vanwege zijn 19680/340480e (!) deel van een erfenis te ontvangen. Dat leverde hem
3102,45 op. In 1882:

In 1902 werd dochter Jannetje (Jannigje) onder curatele gesteld. Zoon Jacobus was te onrustig om te trouwen: tussen 1899 en 1916 is hij minstens veertien keer verhuisd. Overlijdensadvertentie:

Jan overleed Nieuwer-Amstel 31.1.1895.

XI-p
Evertje Loenen.
Gehuwd Amsterdam 12.5.1854 Christiaan David Swagerman, 'courant-ombrenger,' geboren Amsterdam 30.1.1829, zoon van David Swagerman, bediende, en Alida van Hoeck. Evertje deed in 1849 belijdenis in de kerk van Nw.-Loosdrecht en vertrok naar Amsterdam, op zoek naar werk. Zij overleed Amsterdam 12.4.1858.

XI-q
Pieter Adrianus Loenen.
Gehuwd 1) Norg 4.5.1861 Jacoba Luijnenburg, geboren Norg 2.1.1833, dochter van Jacob Luijnenburg  en Adriana Toen, overleden Weststellingwerf 19.4.1874.
Kinderen:
1. Jacob geb. 08.12.1863 Weststellingwerf; ovl. 31.7.1894 Frederiksoord (Vledder).
2. Jannetje geb. 09.09.1865; ovl. 26.07.1866 Weststellingwerf.
3. Klaas geb. 26.05.1867; ovl. 25.02.1868 Weststellingwerf.
4. Adriana geb. 26.11.1868 Weststellingwerf. Volgt XII-aa.
5. Eva geb. 11.05.1870; ovl. 15.05.1870 Weststellingwerf.
6. Helene * geb. 11.05.1870; ovl. 16.05.1870 Weststellingwerf. *volgens Pieter A.'s stamkaart: Magdalena genoemd.
7. Pieter Adrianus geb. 30.04.1871 Weststellingwerf. Volgt XII-ab.
8. Adriana Maria geb. 18.08.1873 Weststellingwerf. Volgt XII-ac.
Gehuwd 2) Veenhuizen 2.12.1874 Susanna Lammerts, geboren Veere 24.5.1842, overleden Weststellingwerf 9.5.1888.
9. Willemtje geb. 10.10.1875 Weststellingwerf. Volgt XII-ad.
10. Jannetje geb. 16.10.1877; ovl. 23.05.1878 Weststellingwerf.
11. levenloos 18.03.1879 Weststellingwerf.
12. Maria Susanna  geb. 16.12.1880; ovl. 13.04.1890 Weststellingwerf.
13. Willem geb. 21.11.1883 Weststellingwerf. Volgt XII-ae.
14. Jannetje geb. 28.06.1886 Weststellingwerf. Volgt XII-af.
Pieter A.'s beroep was landbouwer. Bij huwelijk woonde hij in Smilde. Haar ouders woonden in Veenhuizen en zullen dus ook kolonisten zijn geweest. In nov. 1861 nam hij de hoeve van zijn ouders over en werd hij van kolonist vrijboer in Frederiksoord, gem. Weststellingwerf. Op 14 april 1874 brandde het huis geheel af. Zijn moeder en zijn echtgenote lieten het leven. Zoon Pieter A. moest in de gaten gehouden worden: hij was lid van een vakbond! Pieter A. hertrouwde 1874. Hij overleed 8.3.1889 Weststellingwerf/ Steggerda.

XI-r
Dirk Loenen.
Gehuwd Zegveld 17.5.1872 Willemijntje Bloos, bouwvrouw, geboren Zegveld 3.5.1851, dochter van Teunis Bloos en Jaantje Blok, overleden Zegveld 23.2.1927.
Kinderen:
1. Nicolaas geb. 25.09.1872 Zegveld. Volgt XII-ag.
2. Teunis geb. 11.02.1874; ovl. 12.10.1878 Zegveld.
3. Arie geb. 06.08.1876; ovl. 22.01.1877 Zegveld.
4. Adriana geb. 23.09.1880 Zegveld. Volgt XII-ah.
5. Teunis geb. 09.07.1882 Zegveld. Volgt XII-ai.
6. Aartje geb. 28.11.1883; ovl. 15.09.1884 Zegveld.
7. Arie geb. 05.03.1886; ovl. 24.03.1887 Zegveld.
8. Aartje geb. 28.03.1888; ovl. 16.02.1889 Zegveld.
9. Arie geb. 04.12.1892 Zegveld. Volgt XII-aj.
Dirks beroep: bouwman. Het gezin woonde in de nog daar staande boerderij, rechts van de Ned.-Herv. kerk van Zegveld. Dirk ging nooit naar de kerk, omdat hij bij een tyfusaanval slecht gesproken had en de dominee het nodig vond daarover een preek te houden: zo iemand kon onmogelijk bekeerd zijn. Dirk werd communist genoemd; dat was niet waar.
Foto van Willemijntje Bloos met zoon Arie, plm. 1900:

Dirk overleed Zegveld 2.2.1918:

XI-s
Dirk Loenen.
Gehuwd Loosdrecht 29.6.1876 Maria Alida Schipper, geboren Amsterdam 1.2.1849, dochter van Hubert Schipper, melkslijter, en Aaltje Bakker, overleden Nw.-Loosdrecht 30.12.1927.
Kinderen:
1. Huibert geb. 25.09.1876; ovl. 19.11.1876 Nw.-Loosdrecht.
2. Huibert geb. 18.12.1877; ovl. 30.12.1893 Nw.-Loosdrecht.
3. Maarten geb. 26.04.1880; ovl. 15.07.1880 Nw.-Loosdrecht.
4. Maarten geb. 25.01.1883 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-ak.
5. Dirk geb. 14.02.1890 Nw.-Loosdrecht. Volt XII-al.
6. Pieter Johannes geb. 18.03.1892 Nw.-Loosdrecht. Volgt XII-am.
Dirks beroep was landbouwer en veehouder. Tevens wethouder, bestuurslid van het Waterschap beoosten de Vecht, diaken, ouderling. Zoon Huibert overleed - zestien jaar oud - door een val voor een gierbak vol mest .


(Bron: Utrechtsch Nieuwsblad 2.1.1894)

Dirk overleed Nw.-Loosdrecht 7.8.1910:

Heden overleed, zacht en kalm,
onze geliefde Echtgenoot en       
Vader, de Heer                          
DIRK LOENEN     
Wethouder der gemeente Loos-
drecht, in den ouderdom van      
ruim 61 jaren.                            
                       Wed. D. LOENEN,           
                              geb. M.A. SCHIPPER
      M. LOENEN
       D. LOENEN
         P.J. LOENEN
 Loosdrecht, 7 Aug. 1910.
           
Algemeene Kennisgeving.

Bron: Het Nieuws van de Dag d.d. 10.8.1910. 

XI-t
Aaltje Loenen.
Gehuwd Loosdrecht 21.10.1882 Teunis van Klaveren, landbouwer en veehouder, geb. Alkemade 17.9.1846, wonend Aalsmeer, zoon van Klaas van Klaveren en Catharina de Graaf.

XI-u
Wijntje Loenen.
Gehuwd Loosdrecht 1.11.1884 Anthonie Heineke, bakker, geb. Loosdrecht 17.10.1855, zoon van Danil Heineke en Helmina van Rozenhagen (Roosenhagen), overleden Utrecht 6.3.1923. Op de grafsteen van Anthonie staat als geboortejaar 1885 genoemd, in plaats van 1855. Hierop in 1989 geattendeerd, bleek het nog nooit iemand van de familie opgevallen te zijn. Wijntje overleden Nw.-Loosdrecht 26.3.1942:

   
                                        Begraafplaats Nieuw-Loosdrecht

XI-v
Dirk Loenen.
Gehuwd Breukelen 12.4.1850 Jannetje van Oostveen, geboren Breukelen-St. Pieters 22.11.1824, dochter van Paulus van Oostveen, scheepstimmerman, en Marretje Klijn, overleden Tienhoven 2.6.1905.
Kinderen:
1. Jannetje geb. 09.08.1850 Tienhoven. Volgt XII-an.
2. Marretje geb. 23.02.1852; ovl. 03.03.1858 Tienhoven.
3. Cornelia geb. 07.06.1854 Tienhoven. Volgt XII-ao.
4. Paulus geb. 19.09.1856 Tienhoven. Volgt XII-ap.
5. Marretje geb. 13.10.1860; ovl. 23.07.1861 Tienhoven.
6. Peter geb. 13.10.1860; ovl. 29.11.1861 Tienhoven.
Dirk was veen- en landman; ouderling te Tienhoven. In 1887 werd hij als dolerende ontzet uit de N.H.-kerk. In 1900 vierden zij hun gouden huwelijksfeest:

Dirk is overleden Tienhoven 7.1.1905, 91 jaar oud.

XI-w
Harmen (Hermanus) Loenen.
Gehuwd 1) Ouder-Amstel 29.7.1844 Hilletje Hoonhout, geboren  Ouder-Amstel 22.1.1820, dochter van Hermanus Hoonhout, visser, en Evertje Kapel, overleden Abcoude/Proosdij en Aasdom 26.1.1859.
Kinderen:
1. Pieter geb. 30.04.1845 Abcoude/Pr. en Aasdom. Volgt XII-aq.
2. Hermanus geb. 06.12.1846; ovl. 06.02.1858 Abcoude/Pr. en Aasdom.
3. Dirk geb. 10.11.1848; ovl. 09.04.1871; ovl. 09.04.1871 Abcoude/Pr. en Aasdom.
4. Evertje geb. 06.09.1850; ovl. 15.07.1851 Abcoude-Pr. en Aasdom.
5. Hendrik geb. 05.02.1854; ovl. 09.03.1854 Abcoude/Pr. en Aasdom.
6. Maria geb. 25.06.1855; ovl. 10.01.1858 Abcoude/Pr. en Aasdom.
7. Maria Evertje  geb. 27.07.1858; ovl. 29.05.1859 Abcoude/Pr. en Aasdom.
Gehuwd 2) Abcoude/Proosdij en Aasdom 27.10.1860 Willemijntje Schreuder, geboren 1.2.1833 Gerverskop, dochter van Gerardus Schreuder, werkman, en Neeltje Meijers, overleden  11.2.1891 Abcoude/ Proosdij en Aasdom.
8. Harmen geb. 07.09.1861; ovl. 09.06.1880 Abcoude/Pr. en Aasdom.
9. Neeltje geb. 26.12.1862; ovl. 01.04.1882 Abcoude/Pr. en Aasdom.
10. Maria geb. 21.02.1864 Abcoude/Pr. en Aasdom. Volgt XII-ar.
11. Wilhelmina geb. 31.03.1865 Abcoude/Pr. en Aasdom. Volgt XII-as.
12. Gerardus geb. 15.10.1866 ovl. 10.02.1880 Abcoude/Pr. en Aasdom.
13. Aletta geb. 03.08.1868; ovl. 08.08.1887 Abcoude/Pr. en Aasdom.
14. Dirkje geb. 12.05.1870; ovl. 12.05.1871 Abcoude/Pr. en Aasdom.
15. Dirk geb. 31.05.1872 Abcoude/Pr. en Aasdom. Volgt XII-at.
16. Danil geb. 13.05.1885 Abcoude/Pr. en Aasdom; ovl. 26.05.1896 Nigtevecht.
17. Cornelia geb. 10.01.1878 Abcoude/Pr. en Aasdom; ovl. 25.9.1897 Boskoop.
18. Johannes Gerardus  geb. 30.05.1879; ovl. 29.10.1879 Abcoude/Pr. en Aasdom.
Harmen was eerst melkverkoper, later karnemelksboer en weer later veehouder. Van de zeven kinderen uit het eerste huwelijk, werd er maar n volwassen. De melkverkoop leverde voldoende op, want Harmen kon zijn eigen huis bouwen. Na Hilletje's overlijden kocht Harmen een boerderij aan de westkant van het Gein, bij Abcoude, voor 15.000,--. Hierin was hij succesvol, want bij zijn overlijden waren de onroerende goederen bijna 26.000,-- en de onroerende ruim 4.000,-- waard. Harmen overleed Weesp 16.6.1891.

XI-x
Aletta Loenen.
Gehuwd Abcoude/Baambrugge 25.4.1846 Johannes van Meverden, boerenknecht, geboren Nigtevecht 15.3.1812, zoon van Dirk van Meverden en Ariaantje de Graaf. Aletta overleden Weesperkarspel 17.4.1849. Johannes hertrouwde Nw.-Loosdrecht 16.11.1851 Willemijntje van der Vliet, JD, geboren aldaar, dochter van Hendrik van der Vliet en Anna Jacoba van der Horst.

XI-y
Cornelia Loenen.
Gehuwd Abcoude/Proosdij en Aasdom 23.9.1843 Klaas Hogenhout, brugwachter aan de Rijksspoorweg, geboren Weesperkarspel 21.12.1819, zoon van Harmen Hoogenhout en Klaasje van der Vegt, overleden Abcoude/ Proosdij en Aasdom 9.1.1894. Cornelia overleed  Abcoude/ Proosdij en Aasdom 24.7.1900.

XI-z
Dirk Loenen.
Gehuwd 1) Loosdrecht 26.2.1848 Klaasje van der Vliet, geboren  Loosdrecht 23.3.1828, dochter van Hendrik van der Vliet, winkelier, en Anna Jacoba van der Horst, overleden Weesp 12.11.1860.
Kinderen:
1. Maria geb. 26.04.1848 Weesp.
Volgt XII-au.
2. Hendrik geb. 13.11.1850 Weesp. Volgt XII-av.
3. Pieter geb. 11.04.1852; ovl. 27.10.1852 Weesp.
4. Anna Jacoba geb. 22.09.1853; ovl. 24.02.1856 Weesp.
5. Pieter geb. 29.01.1855; ovl. 05.03.1856 Weesp.
6. Dirk geb. 02.08.1857 Weesp. Volgt XII-aw.
7. Aletta geb. 10.07.1859; ovl. 31.12.1859 Weesp.
Het gezin woonde in 1849 in Weesp, wijk F, straatnummer 109, huisnummer 53.
Gehuwd 2) Weesp 14.8.1861 Guurtje Hollebeek, dienstbode Amsterdam, geboren Zaandam 3.8.1830, dochter van Jan Hollebeek en Aagje Cruijs, overleden Weesp 8.8.1916.
8. Aagje geb. 01.07.1862 Weesp. Volgt XII-ax.
9. Aletta geb. 09.09.1863 Weesp. Volgt XII-ay.
10. Pieter geb. 20.07.1865 Weesp. Volgt XII-az.
11. Maria Petronella geb. 21.06.1867 Weesp. Volgt XII-ba.
12. Cornelia geb. 05.10.1870; ovl. 6.2.1872 Weesp.
13. Alida Cornelia geb. 24.05.1872 Weesp. Verder XII-bb.
Dirks beroepen waren: melkverkoper, boerenknecht, schipper, koopman. Hij woonde na zijn eerste huwelijk in Weesp 'op de Achtergracht' en later in de Kabeljauwsteeg en nog later 'aan het Buitenveer'. Dirk is overleden Weesp 23.4.1899.

XI-aa
Aletta Maria Loenen.
Gehuwd Amsterdam 23.6.1852 Pieter van Leyden, geboren Amsterdam 1822, zeeman, zoon van Pieter van Leyden en Sanderijna Stort. Aletta M. overleden Amsterdam 25.1.1906.

XI-ab
Dirk Loenen.
Gehuwd Abcoude-Baambrugge 23.5.1867 Gerritje van den Hoed, geboren Breukelen/St. Pietersgerecht 20.3.1839, dochter van Willem van den Hoed, veenman, en Clasina (Klaasje) van der Wilt, overleden Breukelen/ Nijenrode 15.7.1914.
Kinderen:
1. Marretje geb. 08.03.1868 Abcoude/Baambrugge; ovl. 17.05.1868 Breukelen.
2. Jan geb. 07.11.1869 Abcoude/Baambrugge. Volgt XII-bc.
3. Willem geb. 20.01.1872 Laag Nieuwkoop. Volgt XII-bd.
4. Marretje geb. 20.04.1873 Laag Nieuwkoop.
5. Gerrit geb. 14.06.1875 Laag Nieuwkoop. Volgt XII-be.
Dirks beroep: werkman, spoorwegwerker. Dochter Marretje overleed in 1868 t.h.v. haar grootouders in Breukelen. Dirk en Gerritje woonden toen in huis nr. 188 te Baambrugge. Dirk is overleden Abcoude/ Baambrugge 11.9.1881.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Home

Gen. 0     Gen. 1     Gen. 2     Gen. 3     Gen. 4     Gen. 5     Gen. 6

Gen. 7     Gen. 8     Gen. 9     Gen. 10    Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

Gen. 15     Gen. 16