Gebruik bovenstaande knop om per e-mail nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Generatie 5

V-a
Willem Adriaansz Loenen.
Willem Adriaansz wordt enkele malen genoemd als landbezitter, steeds naast andere Loenens, waaronder de weeskinderen van Adriaan.

V-b
Willem Jansz Loenen.
Gehuwd Geertje Martens. Boer in Nw.-Loosdrecht. Overleden voor april 1665. Geertje overleden voor 1676.
Kinderen:
1. Reijer geb. 11.2.1646  Nw.-Loosdrecht.
2. Jan geb. plm. 1655  Nw.-Loosdrecht
. Volgt VI-a.
3. Ellert geb. plm. 1656  Nw.-Loosdrecht. Volgt VI-b.
4. Hilletje. Volgt VI-c. 
5. Claasje.
Volgt VI-d.
6. Lijsbeth. Volgt VI-e.

Mogelijk had dit echtpaar nog een dochter Marretje, gehuwd met Jan Gijsen. Deze lieten in 1684, 1685, 1687, 1689 en 1690 in Nw.-Loosdrecht dopen; de namen van de getuigen wijzen in de richting Loenen. Zoon Reyer wordt in Loosdrecht verder niet meer genoemd. In het GA-Leiden werd deze naam wel aangetroffen, met een potloodaantekening: ‘uit Nw.-Loosdrecht.’
Ook
is er nog gevonden (door P. van Loenen) ‘Reinier Loenen, JM van Loosdrecht, schoenmaker op de Vliet, ondertrouw voor schepenen met Magtelt van Leeven (Leeuwen), JD van Leiden, woont op Hoijgraft. Kinderen:
1. Willem ged. Leiden ca.1681; ondertrouwd voor schepenen Leiden 29.3.1704, schoenmakersknecht in de Maarssemansteegh, met      Anna van Ackeren, JD van Leiden aan de Levendael. Zij vertrokken 14.10.1743 naar Oegstgeest.
    Kinderen: 1. Reinier ged. Leiden 09.11.1704
                     2. Willem ged. Leiden 27.12.1705
2. Jacobus ged. Leiden 09.07.1684
3. Geertje  ged. Leiden 12.02.1686
4. Jacobus ged. Leiden 12.02.1688; huwt 1) Leiden 30.09.1707 Maria Seijs, JD van Leiden, beroep schoenmaker aan de Maerschemansteegh; huwt waarschijnlijk 2) Maritje Franzsenzn.
    Kinderen: 1. Geertruyd ged. Leiden 26.08.1691
                     2. Jacobus   ged.  Leiden 30.07.1713.
 
Vanwege de onzekerheden zijn deze personen niet opgenomen in de stamreeks. 

V-c
Jan Jansz Loenen.
Gehuwd plm. 1676 met de jongere Marretje Pieters Boer
in Nw.-Loosdrecht. Overleden 1712-1716. Marretje overleden na 1726. Vanaf 1691 schepen. Zij woonden in de boerderij aan de Nw.-Loosdrechtsedijk  tegenover de Nootweg, ‘in de Kromme.’ Er is een onopgelost probleem met deze familie: was er één Jan of waren er twee; waarbij de tweede dan de zoon moet zijn. Uit akten en handtekeningen daaronder blijkt dat er twee handtekeningen zijn. Dus waren er twee Jan Jansz Loenens. Vreemd is wel dat er in 1695 in het Tiendboek al sprake was van ‘weduwe Jan Loenens wijk.’ Maar ook: in 1707 verklaarde Jan plm. 82 jaar oud te zijn en leefde dus nog! Handtekening van deze Jan:

"Jan" schrijven lukte nog wel, maar Loenen ... nee; dan maar een kruisje!

Kinderen:
1. Jannetje ged. 17.10.1677 Nw.-Loosdrecht. Volgt VI-f.
 2. Jan ged. 24.09.1679 Nw.-Loosdrecht.

V-d
Fijtje Jans Loenen.
Getrouwd met Adriaan Gijsbertsz Horst. Fijtje overleed plm. 1677 en Adriaan voor 1674.
Hij was boer in Nw.-Loosdrecht. Ook zij bezat land ‘in de Kromme.’

V-e
Gerritie Ellerts Loenen.
Zij trouwde Oud-Loosdrecht 19.2.1657 Elbert Claesz Ploos, JM (Jonge Man, dus niet eerder gehuwd) uit Nw.-Loosdrecht, waar het echtpaar zich ook vestigde.

V-f 
Geertie Ellerts Loenen.
Zij (JD= Jonge Dochter = niet eerder gehuwd) trouwde 1) Oud-Loosdrecht 14.4.1658 Claes Willemsz, JM uit Sijpe, zoon van Willem Pietersz den Ouden. Zoontje Ellert kreeg de voor- én familienaam van zijn grootvader. Kort hierna overleed Claes Willemsz. Geertie trouwde 2) Jacob Jacobsz van de Vaert 8.7.1663. Na het overlijden van Geertie, plm. 1672 (gevolg van het Franse plunderen in Loosdrecht of van de 'vlucht door het water' naar Amsterdam?) hertrouwde Jacob met Neeltie Willems uit Loenen a/Vecht. Daar werd hij schepen, later schout. Aldaar begraven 1704.


Huwelijksproclamatie Neeltie en Jacob


Kind:
1. Ellert ged. 6.4.1659 Oud-Loosdrecht.
Volgt VI-g.

20.3.1696.
Voor notaris P. Stael te Utrecht verschenen Jacob Jacobsz van de Vaert, wonend te Loenen, en Antony baron van Lijnden, heer van Cronenburg, Loenen etc. Van de Vaert verkocht een huis te Loenen “daer den admiraal Tromp uijthanght” en waar Van de Vaert zelf woonde. Prijs: ƒ 2.100,--.

(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U111a5, akte nr. 66; Het Utrechts Archief).

___________________________________________________________________________________________________________

Home

Gen. 0     Gen. 1     Gen. 2     Gen. 3     Gen. 4    Gen. 6     Gen. 7

Gen. 8     Gen. 9     Gen. 10     Gen. 11     Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

Gen. 15     Gen. 16