.

Gebruik bovenstaande knop om per e-mail nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Generatie 3

III
Willem Jacobsz Loenen.
Gehuwd Gerritje X.
Boer. Overleden Loosdrecht plm. 1600. 
Kinderen:
1. Jacob geb. plm. 1577 Loosdrecht.
Volgt: IV-a
2. Adriaan geb. plm. 1559 Loosdrecht. Volgt: IV-b
3. Jan geb. plm. 1561 Loosdrecht.
Volgt: IV-c
4. Hilletje geb. plm. 1564 Loosdrecht.
Volgt: IV-d
5. Geertje geb. plm. 1566 Loosdrecht.
Volgt: IV-e
6. Ellert geb. plm. 1568 Loosdrecht.
Volgt: IV-f
7. Haes geb. Loosdrecht.
De oudste vermelding dateert van 29 maart 1590:
'Op den 29en Mertij Ao 1590.
Up datem van dese soe heeft Willem Jacobsz Loonen gecoft by den gerecht Drost ende van Aergen Possen koeyyen ende is ofgeslagen ende heeft die gemynt Willem selfs voir 23 gl. te betalen binnen aecht dagen of de koo te mogen halen. 7 st. van costen.
'
Ter verduidelijking: Loonen  is later Loenen geworden. De 'e' heeft de functie van de Duitse Umlaut: verdubbeling van de voorgaande letter. Vandaar dat a) de naam Loonen aanvankelijk het meest voorkomt en b) er geen verbinding is met een dorp Loenen en dus heten wij ook niet 'van Loenen.' 
In 1645 noteerde de koster van de Sypekerk (Nw.-Loosdrecht) het volgende grafschrift:
‘Dat IIJe [graf] aan de pilaer staat op Willem Jacobsz Loenen
/ hoort dit graff toe. Utgehouwen Ao 1592 / ende is aengebrocht bij Jan Ellert ende Haes Loenen ende bij Jaep Geurten ende zijn broer ende suster Emmitie.’

"Vertaling van:"


                                                                       

Willems naam komt tussen 1590 en 1599 regelmatig voor in de Dorpsgerechten Loosdrecht en in de Koptienden van Gooiland. Hij is vele malen voor 't gerecht verschenen om bepaalde zaken te regelen, o.a. betreffende een 'dam' in het Loenderveen. Die dam komt ook bij zoon Jacob weer ter sprake.

Home

Gen. 0     Gen. 1     Gen. 2     Gen. 4     Gen. 5     Gen. 6     Gen. 7

Gen. 8     Gen. 9     Gen. 10     Gen. 11     Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

   Gen. 15     Gen. 16