WELKOM OP DE LOENEN - VAN LEEUWEN SITE!

Stamreeks familie Loenen

Veel tijd werd indertijd gestoken in het uitpluizen van het wanneer, waar en hoe van mijn voorouders. Dat resulteerde in een twaalftal dikgevulde ordners met gegevens. Zo mogelijk natuurlijk de basisgegevens, zoals doop/geboorte, huwelijk, overlijden/begraven, etc. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan de 'aankleding' van de gevonden personen: brieven, notariële akten, notities in Dorpsgerechten, foto's et cetera. Het resultaat werd  gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag onder de naam 'familie archief Loenen.'

Een neerslag van het onderzoek in de vorm van een Stamreeks (alleen mannelijke lijn) vindt u hieronder. Beknopt dus.
Wilt u meer weten van één of meerdere personen, dan moet een bezoek gebracht worden aan genoemd Bureau. Het bevindt zich naast het Centraal station, in hetzelfde gebouw als het Nationaal Archief.

. Mocht u een foto o.i.d. van een voorouder of uzelf willen plaatsen, stuur deze dan via de e-mail hieronder en we gaan ons best doen deze te plaatsen.

Gebruik bovenstaande knop ook om nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Inmiddels wordt ook het voorgeslacht van mijzelf en mijn echtgenote, Teska van Leeuwen, in kaart gebracht; het gedeelte dat klaar is vindt u onder de knoppen Rutger Loenen, resp. Teska van Leeuwen.

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

De stamvader van de familie LOENEN woonde in Loosdrecht, vermoedelijk in Oud-Loosdrecht (Oukerk). Deze plaats ontstond, toen vanaf plm. 1200 het geslacht Van Amstel van Mijnden vanuit hun kasteel aan de rivier de Vecht de ontginning van de wildernis ten oosten van deze rivier ter hand nam. Er is een aanwijzing dat genoemde stamvader een bastaard Van Amstel van Mijnden was. De 17e eeuwse genealoog Van Gouthoven schreef in 1625 een fors boekwerk over adellijke Nederlandse geslachten. Bij de genealogie van de Van Amstels van Mijnden noteerde hij:

‘Uyt den huyse van Aemstel zijn over langhe jaren ghesproten door jongher sonen de gheslachten van Benschop, van Snellenbergh, van Sasse ende Loenen.’

In een akte van 17 maart 1368 betreffende een gift van land aan het kapittel van St. Jan in Utrecht wordt een zekere Willem Jacobsoen genoemd. Het is niet onmogelijk dat deze Willem een Loenen was. In ieder geval wordt de lijst geopend met een waarschijnlijke

Generatie 0

0
Jacob
Loenen
.
Geb. plm. 1390. Deze had een zoon Willem, geb. plm. 1430.
Volgt 1.

___________________________________________________________________________________________________________
 

Home

Gen. 1     Gen. 2     Gen. 3     Gen. 4     Gen. 5     Gen. 6     Gen. 7

Gen. 8     Gen. 9     Gen. 10     Gen. 11     Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

Gen. 15     Gen. 16